Boer Jan

Een agrariër of landbouwer, in de volksmond boer, is iemand die met landbouw of veeteelt zijn geld verdient. Ervan uitgaande dat de ‘agrariër’ een man is, woont deze met zijn vrouw, in de volksmond ‘boerin’, en verdere familie op een boerderij, welke op of in de buurt van het land ligt dat bij de boerderij hoort.

Boer Jan is een boer die graag tussen de koeien werkt en het landwerk een welkome afwisseling vindt. ’s Morgens gaat hij samen met Mieke in de stallen aan het werk, hij melkt de koeien en maakt de melkstal schoon. Na het ontbijt gaat hij weer aan het werk samen met boer Corné; de ligboxen van het jongvee schoonmaken en van zaagsel voorzien, zand van de kuilen doen, jongvee voeren, landwerk wanneer dit van toepassing is. Jan en Corné injecteren de mest, ploegen en bewerken het land met andere machines, Op de boerderij is veel op te ruimen en te poetsen en er moet onderhoud gepleegd worden aan gebouwen en machines. De voerwagen wordt geladen om na het avondeten, tijdens het melken te worden geleegd.