Boer Corné

Na het ontbijt gaat hij samen met boer Jan de ligboxen van het jongvee schoonmaken en van zaagsel voorzien, zand van de kuilen doen, jongvee voeren.
Ook landwerk behoort tot zijn taak.  Jan en Corné injecteren de mest, ploegen en bewerken het land met andere machines.
Boer Corné melkt s’morgens en s’avonds bij een collegaboer in de buurt.
Het bijhouden van het veemanagement, stierkeuze en het invoeren van krachtvoergiften in de computer behoren tot het takenpakket van Corné.