Boerin Mieke

Boerin Mieke is een boerin die daadwerkelijk in de stallen werkt. ’s Morgens gaat zij samen met Jan aan het werk. Mieke begeleidt de koeien naar de wachtruimte terwijl ze de ligboxen schoonmaakt, daarna duwt ze het voer met de verreiker in de voergoot, controleert de kalverdrinkautomaat en voert en verzorgt de kalfjes.
Wanneer ze daarmee klaar is, is Jan klaar met melken en maken ze samen de stal schoon waarna ze gezamenlijk aan het ontbijt beginnen. Gedurende de dag houdt zij zich bezig met administratie, huishouding, hand en spandiensten op het bedrijf.
Na het avondeten maakt Mieke de ligboxen weer schoon, doet er nieuw zaagsel in,
gaat weer naar de kalfjes en wanneer Jan de koeien voert, melkt Mieke een aantal koeien. Sinds zoon Corné gedeeltelijk thuis werkt, zijn de hand en spandiensten verminderd  en doordat het stalgedeelte van de woonboerderij vrij kwam en omgebouwd is tot ontvangstruimte is er tijd om mensen te ontvangen op de boerderij.
Mieke geeft rondleidingen, geeft educatieve kinderfeestjes en zorgt dat een vergadering naar wens verloopt en natuurlijk zorgt zij voor de inwendige mens